• Open_ am 09:00 - pm 17:00
  • Off_ SAT.SUN.HOLIDAY
  • Bank_ 079-21-0237-721
  • 국민은행 예금주 이 연 구
  • 광고배너
현재 위치
  1. 회사소개

회사소개

상    호  /  란제리하우스  
대표자  /  이 연구
사업자등록번호  /  106-03-27443     04년03월 오픈

사무실 /  서울 종로구 지봉로 19 시즌빌딩 1045호

                               동묘역 6번 출구  

                              

상표등록 Bigmadam 

등록제 40-0704799호

등록일 07년3월30일

출원번호 2006-0027481호


주업종
빅사이즈 언더웨어 전문몰  빅마담 www.bigmadam.co.kr 
www.bigmadam.com  www.beautybig.co.kr
빅사이즈 맞춤의류 전문몰 뷰티빅 www.beautybig.com

도매 B2B  언더웨어 빅투비 www.big2b.net

위치